Home

En

De Stichting Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS) is opgericht in 1967.

Op het CELOS, wordt integraal onderzoek gedaan op het gebied van landbouw, bosbouw en beheer van natuurlijke hulpbronnen. Dit geschiedt vaak in samenwerking met (inter) nationale instituten en universiteiten, de lokale overheid en NGO’s.

Het onderzoeksprogramma van de afdeling landbouw richt zich op teelttechnieken die minimaal milieubelastend zijn bij de teelt van wortelgewassen (vooral cassava; see picture), graangewassen en leguminozen,  met voordelen voor verschillende agrarische regio’s.

Bosmanagement

Deze afdeling doet onderzoek naar aspecten van duurzaam bosmanagement en regeneratie, met daarbij inbegrepen onderzoek naar het tegengaan van  klimaatverandering d.m.v. effectief gebruik van het bos.

NARENA

De afdeling voor Natural Resources and Environmental Assessment heeft expertise op het gebied van geografische kaartenproductie en ruimtelijke analyse van natuurlijke hulpbronnen mbv GIS en Remote sensing technologie.