Agrarische productie

De afdeling agrarische productie  heeft voor wat betreft  onderzoek als prioriteit het bestuderen van teelttechnieken die minimaal milieubelastend zijn bij de teelt van wortelgewassen, graangewassen en leguminosen, met voordelen voor verschillende agrarische regio’s.

De afdeling is hoofdzakelijk verantwoordelijk voor leveren van resultaten ten behoeve van het verhogen van agro-productie, voedselzekerheid en voedselveiligheid en heeft expertise op het gebied van gemechaniseerde teeltsystemen en plant genetische hulpbronnen.

De afdeling schenkt o.a. aandacht aan het beschrijven van de lokaal voorkomende en nieuw geïmporteerde variëteiten van landbouwgewassen (agrobiodiversiteit) en het verkrijgen van voldoende en zuiver plantmateriaal.

Het onderzoek focust zich op  vijf doelstellingen:

 1. Beschikbaarheid van genetisch materiaal van interessante gewassen voor de ontwikkeling van duurzame teeltsystemen voor specifieke agrarische regio’s
 2. Beheersing van snelle vermeerderingsmethoden voor de aanmaak van voldoende vegetatief plantmateriaal voor veldproeven en demonstratievelden
 3. Een database met resultaten van veldexperimenten ter evaluatie van het beschikbaar genetisch materiaal dat onderworpen wordt aan uiteenlopende teelttechnieken
 4. Ontworpen duurzame teeltsystemen voor specifieke agrarische regio’s
 5. Verslagen van naoogst bewerkingsactiviteiten en de aanzet tot productontwikkeling

Recente Projecten:

 • Cassave genenbank: Het CELOS heeft op de proefvelden te Phedra en Tijgerkreek-West een ex situ cassave veldgenenbank waarvan de fenotypische karakteriseringsdata zijn vastgelegd in een database. Deze genenbanken worden steeds weer verjongd na het verlopen van het groeiseizoen.
 • Grassencollectie: Op het CELOS terrein aan de Leysweg is een collectie aangelegd met grassen .
 • Plant vermeerdering: We verzorgen trainingen betreffende de snelle vermeerdering van cassave en banaan.
 • Cassave droge stof: Op de CELOS experimentele site Tijgerkreek West is recent, gedurende twee groeiseizoenen, het zogenaamd cassave droge stof  veldexperiment uitgevoerd. De vergaarde data worden nu onderworpen aan analyse.
 • Teeltsystemen: We hebben een beeld ontwikkeld van de elementen die we wensen op te nemen in een duurzaam teeltsysteem voor potentieel interessante agrarische regio’s: een agrosilvipastoraal systeem
 • Post harvest behandelingen en productontwikkeling: Een aanvang is gemaakt met het onderzoek naar de mogelijkheden om cassave plantendelen te verwerken en deze te gebruiken als componenten voor voeders