Bosmanagement

De afdeling Bosmanagement doet voornamelijk toegepast onderzoek naar systemen, methoden en technieken van beheer, bescherming en duurzaam gebruik van bos- en andere (semi) natuurlijke gebieden en naar benutting van producten en diensten voortkomend uit deze gebieden.

Onderzoeksprioriteiten en Thematische gebieden:

 1. Klimaatsverandering (REDD+)
 2. Bos en Menselijk Welzijn
 3. Agroforestry
  • Agroforestry technieken
  • Verbeterde slash and burn systemen
  • Marktontwikkeling en productontwikkeling
  • Traditionele agrarische systemen rurale gemeenschappen
 1. Biodiversiteit
  • Aquatische ecosystemen
  • Antropogene effecten op biodiversiteit
  • Agrobiodiversiteit
 2. Duurzaam Bosbeheer
  • CELOS Management Systeem
  • bomenteelt,
  • Rehabilitatie,
  • NTFP’s

Het CELOS is internationaal bekend geworden met het onderzoek van het bekende CMS (CELOS Forest Management System). Temeer omdat ’s werelds oudste proefarealen voor natuurlijke bosverjonging in het Mapane- en Kabogebied in Suriname voorkomen. Het onderzoek voor natuurlijke bosverjonging wordt  voortgezet om meer data te verkrijgen en daarmee voorschriften op te stellen voor duurzame houtkap.

Op het gebied van Community forestry werkt de afdeling samen met verschillende binnenlandse gemeenschappen om te komen tot een  verantwoord land- en bosgebruik. Van de gemeenschappen van bijv. Apoera, Marchallkreek en Pokigron is onderzocht wat hun bossen te bieden hebben en hoe deze producten te winnen. Naast hout zijn de zgn. non-timber forest products (ntfp’s), onderdeel van een inventarisatie. Er zijn projecten gestart die o.a. meer gegevens over de Surinaamse awara, amana, krapa, maripa, sawari- noot en diverse kruiden moeten opleveren.

Het tegengaan van klimaatsverandering is een belangrijke internationale kwestie waar de afdeling bosmanagement bij betrokken is. Sinds enige tijd werken onderzoekers samen met andere Surinaamse deskundigen voor de bepaling van de hoeveelheid koolstof (carbon) die door de Surinaamse bossen wordt opgeslagen.

Het onderzoek in agroforestry betreft onderzoek naar het kostgrondenlandbouwsysteem zoals die van oudsher in Suriname wordt toegepast. Met het onderzoek wordt getracht de de traditionele landbouwsystemen te verbeteren door bepaalde boomsoorten in de kostgronden te planten. Ook worden de biodiversiteitsaspecten en het gebruik van ntfp’s bestudeerd. Deze projecten vinden veelal plaats in de dorpen aan de Boven-Suriname rivier. Ook  projecten om gedegradeerde bossen/gebieden te verbeteren en te rehabiliteren (bijv. uitgemijnde gebieden) zijn onderdeel van onderzoeksactiviteiten.

Het onderzoek naar de biodiversiteit richt zich op onderzoek naar de verscheidenheid van levensvormen  in de beschermde gebieden alsook in gebieden die door de mens beïnvloed zijn of zullen worden. De bedoeling is om modellen te maken waarmee men kan monitoren welke activiteiten in de toekomst  negatieve effecten kunnen hebben op het milieu. Uitgevoerde projecten zijn o.a. de economische waardebepaling en biodiversiteitsonderzoek van het Bigi Pan Bijzonder beheersgebied en verschillende rapid assessments in de Coroniezwamp.

Huidige projecten:

 • GEF Marchallkreek project
  Het doel van het project is het aanleggen van een pilot boomaanplant in het tot secundair vegetatie verworden bosgebied van Marchallkreek met voor de bevolking commercieel interessante soorten in een agroforestry systeem en het onderzoeken van de sociaaleconomische  en milieu effecten waaronder voor koolstofvastlegging.
 • FAO project “Ensuring Long-Term Productivity of Lowland Tropical Forests in the Caribbean”
  In februari 2016 is het CELOS van start gegaan met de uitvoering van dit onderzoeksproject voor duurzaam gebruik van eerder uitgekapt bos. Voor het verzamelen van informatie is het CELOS een samenwerking aangegaan met drie houtconcessionarissen. In totaal is ca 300 ha aan bos nauwkeurig opgenomen. De toe te passen houtteeltkundige maatregelen bestaan uit een zuivering van het bos: ongewenste bomen worden verwijderd, met als gevolg vergroting van de groeiruimte  van de in de toekomst te oogsten bomen.

GCCA project “Participatory mapping, ecosystem service assessment, and resilience against climate change “

In mei 2017 is het 18 maanden durend project ‘Participatieve kartering, assessment van ecosysteem diensten, en veerkracht tegen klimaatverandering’ ondertekend tussen de financierder UNDP – Global Climate Change Alliance + en de uitvoerder Tropenbos International (TBI) Suriname. Het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS) is project partner en het project wordt uitgevoerd ten behoeve van het dorp Pikin Slee.

Onderdelen van het project zijn:

 • Uitvoering Multidisciplinary landscape assessment
 • Opzetten lokale activiteit in “climate smart agriculture”

Samenwerkingsverbanden
Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB)

Tropenbos International  Suriname
University of Hamburg, World Forestry Institute
TmFO (Tropical Management Forest Observatory)
Amazon Cooperation Team- Suriname
FAO
CBO; stichting  Ma Sosi