NARENA

 

NARENA staat voor Natural Resources and Environmental Assessment. De afdeling werd geïnitieerd n.a.v. een uniek project waarbij een van de doelstellingen was het vergaren van data en het opdelen van Suriname in eco-regionen. De afdeling is gespecialiseerd in het gebruik van Geografische Informatie systemen (GIS)  en het toepassen van Remote Sensing voor het bestuderen van de natuurlijke hulpbronnen van Suriname. De afdeling heeft als algemeen doel het bevorderen van ruimtelijke afstemming tussen menselijke activiteiten, behoeften en welzijn op gemeenschapsniveau.

Enkele specifieke doelen zijn:1) het ontwikkelen en toepassen van GIS/RS technieken ten behoeve van duurzame bosbouw en agrarisch landgebruik, 2) het uitvoeren van ruimtelijke analysen van hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen, en 3) dienstverlening aan de de Surinaame gemeenschap door middel van het produceren van kaartmateriaal (hetzij basis kaarten of op aanvraag) en het verzorgen van GIS, RS en GPS trainingen

  • Introducing Land-Use Planning tools to Reduce Climate Change Vulnerability in Marowijne. Het doel van dit project is het ontwikkelen van een duurzaam landgebruiksplan voor vijf dorpen gelegen langs de Cottica rivier in Moengo, Marowijne. Dit om het aanpassingsvermogen en de veerkracht tegen klimaatverandering in deze gemeenschappen te vergroten. Het doel zal bereikt worden door het vergroten van de bewustwording en het opbouwen van technische capaciteit op zowel gemeenschapsniveau als professionele niveau.
  • Krapa project. Het ontwikkelen van een RS methodiek voor het identificeren van het voorkomen van Krapa bomen (Carapa Guianensis)in de omgeving van Apoera m.b.v. hoge resolutie luchtfoto’s verzameld met een drone. Dit project wordt uitgevoerd om de concentratie van dit bos in kaart te brengen als input voor het vaststellen van de economische potentie van dit bos.
  • Onderzoek naar de toepassing van radar remote sensing ten behoeve van duurzaam gebruik van het tropisch regenbos?
  • Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname
  • Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht
  • Tropenbos Internationaal Suriname