Informatiebrochure over Minor Timber Products

De potentie van kleine houtwaren als een inkomstenbron uit de bossector wordt hoger geschat dan officieel geregistreerd is. In een informatiebrochure uitgebracht door TBI Suriname in samenwerking met de Stichting voor
Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) wordt belicht wat kleine houtwaren zijn, de officieel geregistreerde inkomsten,
de wetgeving hieromtrent en de noodzaak tot verder onderzoek. De brochure (‘The Potential of Minor Timber
Products as an income generator from forests in Suriname’) is te downloaden via de website: www.tropenbos.org

Related Posts