Chemisch lab

Het Chemisch laboratorium van CELOS werd in 1970 opgericht. Het heeft o.a. als doel om ondersteuning te bieden aan andere onderzoeksafdelingen binnen het instituut. Sinds 2012 is het Chemical Lab gecertificeerd volgens de ISO 9001: 2008-normen.

Het onderzoek in het Chemical lab is nauw afgestemd op de projecten van andere onderzoeksafdelingen van CELOS. Studenten van de Anton de Kom Universiteit en van het NATUURTECHNISCH INSTITUUT (NATIN) die een analyse nodig hebben voor hun onderzoeksprojecten, worden ook ondergebracht.

In het lab geanalyseerde monsters worden op twee manieren verkregen. De medewerkers van het chemisch laboratorium nemen monsters op locatie en slaan de monsters onder de juiste omstandigheden op om de geldigheid van de verkregen resultaten te garanderen of monsters worden ter analyse aan het laboratorium afgeleverd.

We voeren een reeks chemische analyses uit van bodem-, planten-, dierenvoer- en watermonsters om de concentratie van specifieke elementen te bepalen.

We kunnen de concentratie van de onderstaande elementen bepalen:

 • Vochtigheidsgraad
 • pH
 • EC
 • Total Fosfor
 • Organische koolstof
 • Vetten
 • Chloride
 • Cyanide
 • Bulk dichtheid
 • Totale hardheid
 • Ruwe eiwit
 • As

We provide our services  to government entities, NGO’s, private companies, entrepreneurs & farmers.