Naam: Naomi Tull
Afdeling: Plantenziektenkunde Laboratorium
Functie: Laboratorium medewerker
Indiensttreding: Februari 2019
Email:
Url:

 

Naomi Tull

 • 2008 - 2014: Diploma behaald
 • Poly Technic College- : Hoger Laboratorium Onderwijs
 • Afstudeerproject: Onderzoek naar maatregelen ten behoeve van de bacteriologische veiligheid van gehakt geproduceerd door de Surinaamse slagerijen
 • 2005 - 2008:
 • Lyceum, 2008 diploma behaald: S-pakket
 • Februari 2019 – heden:
 • Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS), als laboratorium medewerker op het Plantenziektekunde Laboratorium.
 • Oktober 2014- januari 2019:
 • Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Veterinair Laboratorium van het Onder directoraat Veeteelt, als senior medisch analist
 • April 2010 - Oktober 2014:
 • Ministerie van Volksgezondheid, Centraal Laboratorium van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG), als medisch analist op de afdelingen Helminthologie en Algemene Bacteriologie.
 • 2014:
 • Quality Assurance in Laboraties 
 • 2014:
 • Responsibilities of shippers/ cargo for transport of Dangerous Goods by air
 • 2015:
 • Strengthening Integrated Surveillance of Foodborne Diseases and Antimicrobial Resistance (AMR) in the Caribbea
 • 2015:
 • Residue testing of pesticides using gas chromatography-mass spectrometry (GC- MS)
 • 2015:
 • Curso de Español para Extranjeros
 • 2015:
 • Veterinary diagnostic techniques (serology and microbiology)
 • 2017:
 • PCR Training Workshop 
 • 2018:
 • Requirements for Infectious Substances and Related materials
 • 2018:
 • Veterinary Diagnostics Laboratory Quality Assurance Symposium
 • 2018
 • Getuigschrift Pedagogisch – Didactische Bekwaamheid voor het vak/beroep Hoger Laboratorium Onderwijs
 • 2019:
 • Greater Caribbean Safeguarding Initiative (GCSI)
 • 2021:
 • Quality Management Training for Microbiology Laboratories in the Caribbean