Over Ons

CELOS > Over Ons

De Stichting Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS) is opgericht in 1967. Op het CELOS, wordt een integraal onderzoek gedaan op het gebied van landbouw, bosbouw en beheer van natuurlijke hulpbronnen. Dit geschied vaak in samenwerking met (inter) nationale instituten en universiteiten, de lokale overheid en NGOs.

CELOS is ook actief op het gebied van onderwijs en training en biedt aan studenten van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) en van het Natuurtechnisch Instituut in de Engineering studies (NATIN) de gelegenheid om onderzoek te doen.

Onze afdelingen en ondersteunende laboratorias zijn verantwoordelijk voor het opstellen en het implementeren van onderzoeksprogrammas en projecten, met o.a. als stakeholders rurale gemeenschappen, boeren en ondernemers.

Onze geschiedenis

1967

Celos

Oprichting van de Stichting Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS).

1970

Chemical Lab

Oprichting van het Chemisch laboratorium van CELOS.

1988

Planten Weefselkweek Lab

Oprichting van het Planten Weefselkweek Laboratorium (PWL).

2004

Microbiologisch / Veterinair lab

Oprichting van het Microbiologisch / Veterinair Laboratorium van het CELOS.