Bestuur, Directie, Staf En Personeel

Het bestuur van de stichting is belast met de leiding van het instituut en bepaald verder het algemeen beleid. De leden zijn:

Dhr. Dr. Robert Power Voorzitter
Dhr. Hesdy Grauwde Lid
Mw. Yvonne  Ramnarain Lid
Dhr. John Bouterse* Lid

Het bestuur is als bevoegd gezag verantwoordelijk voor het beheer van het CELOS overeenkomstig de doelstelling zoals geformuleerd in de statuten van de organisatie. Conform de statuten is de directeur belast met de dagelijkse leiding van het instituut. De huidige directeur is mw. Dr. Inez Demon. De verschillende afdelingen en labs worden geleid door afdelingshoofden en labhoofden respectievelijk. Binnen de afdelingen zijn er wetenschappers, technische medewerkers en administratieve medewerkers ondergebracht.