De strategie

Om de Missie en visie voor het CELOS te verwezenlijken zijn zes strategische doelen geformuleerd. Deze strategische doelen geven aan welke ontwikkelingsgebieden belangrijk zijn voor de organisatie en zullen de basis versterken en uitbreiden voor het leveren van kwalitatief goede diensten, onderwijs en onderzoek. De doelstellingen zijn:

  • Versterken van de interne organisatie.
  • Actief uitdragen van CELOS zowel nationaal als internationaal.
  • Diversificatie van inkomsten en verbetering van financiële positie.
  • Uitbreiden en benutten van (inter) nationale strategische allianties
  • Specialiseren en verbeteren van de dienstverlening aan stakeholders, klanten en de samenleving
  • Optimaliseren van de onderzoekscapaciteit en -output (gepromoveerde wetenschappers, optimalisering permanente field sites, gecertificeerde laboratoria)

Bekijk hier: SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN CELOS 2018-2022 (PDF)