Organisatie

De Stichting Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname CELOS, werd in 1967 opgericht als dependance van de agrarische hogeschool van Wageningen in 1967.

Met de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 werd de stichting formeel ondergebracht bij de Anton de Kom Universiteit van Suriname en in 1976 vond de formalisering van de statuten plaats. Het CELOS heeft sinds haar oprichting, veel gepresteerd op het gebied van bosbouw en landbouw. Op het gebied van agroforestry, biodiversiteit, community forestry en NTFP’s zijn er verschillende activiteiten ontplooid o.a. in het binnenland en met inheemse en marron gemeenschappen. Aan het eind van de jaren negentig is er een hernieuwde oriëntatie geweest op het in de jaren zeventig opgezette en nu internationaal gerenommeerde CELOS Management Systeem (CMS), een houtteeltkunde en oogst systeem. Bij bosclassificatie en her-opmeting onderzoek wordt gebruik gemaakt van expertise op het gebied van GIS- en Remote Sensing technieken. Er vindt onderzoek plaats naar geïntegreerde landbouw, gericht op de mogelijkheden voor gemechaniseerde teelt, agrarische verwerking en bestrijding van ziekten en plagen.

In het kader van dienstverlening worden er ook laboratorium diensten verleend op het gebied van bodem- en plantanalyses, gewasbescherming, microbiologische analyses,  weefselkweek en houttechnologie, naast het vanouds produceren van “op maat gesneden” geografische kaarten m.b.v. GIS- en Remote Sensing.

De multi-disciplinaire aanpak door het instituut bij het verrichten van onderzoek en de geleverde diensten is een van haar sterkten en maakt dat dit instituut CELOS veelzijdig en in de regio uniek is.