Missie:
Het CELOS is het wetenschappelijk instituut dat voorziet in toonaangevend en multidisciplinair onderzoek en diensten in de agrarische en bosbouwsector ten behoeve van de ontwikkeling van Suriname.

Visie:
CELOS zal zich ontwikkelen tot een regionaal en internationaal gerenommeerd en gecertificeerd kennisontwikkelinginstituut Ons gemotiveerd en professioneel team bereikt dit door excelentie in wetenschappelijk onderzoek, ontwikkeling en innovatie van duurzame productie- en beheerssystemen voor de agrarische en bosbouwsector.

- Versterken van de interne organisatie;
- Actief uitdragen van CELOS zowel nationaal als internationaal;
- Diversificatie van inkomsten en verbetering van financiƫle positie;
- Uitbreiden en benutten van (internationale) strategische allianties;
- Specialiseren en verbeteren van de dienstverlening aan stakeholders;
- Optimaliseren van de onderzoekscapaciteit en -output (gepromoveerde wetenschappers, optimalisering permanente filed sites, gecertificeerde laboratoria);

Waarden:
CELOS is een instituut waar de volgende waarden centraal staat bij het uitvoeren van haar kerntaken: open communicatie, multidisciplinair onderzoek, professionaliteit, betrokkenheid, ambitie, wetenschappelijke excellentie, innovatie en aandacht voor de mens.

Cultuurkenmerken:
De cultuurkenmerken die het CELOS karakteriseren zijn:
betrokkenheid en verantwoordelijkheid, persoonlijke ontwikkeling, duidelijkbeleid dat past bij de visie, verbondenheid met de samenleving, coachend leiderschap, grensverleggend (toegepast) onderzoek.